3 numaralı kdv beyannamesi nedir ? Ne zaman verilir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

3 nolu kdv beyannamesi nedir ? Ne zaman verilir ?-EVREN ÖZMEN

Bu düzenleme 01.01.2018’de yürürlüğe girecek olup elektronik ortamda sunulan hizmetleri kapsamaktadır.  İlgili tebliğde tanımlanan hizmetlerin başlıkları aşağıdaki gibidir;
a) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri

b) Telekomünikasyon hizmetleri

c) Elektronik ortamda sunulan diğer hizmetler

1. Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma, web sitesine/sayfasına ilişkin verilen diğer hizmetler ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri

2. Her türlü yazılım tedariki satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu gibi hizmetler.

3. Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler.

4. Bilgisayar mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğer tüm uygulamalar ve uygulama içi satın almalar.

5. Uzaktan eğitim hizmetleri.

Mükellefiyet tesisi ve 3 nolu KDV beyanı

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, taslak tebliğde kapsamı belirlenen hizmetleri, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucularının, taslak tebliğde belirtilen işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemlere ilişkin KDV, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilir.

Beyan ve ödeme

Bu tür işlemler aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar internet vergi dairesi aracılığıyla 3 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecek.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyan edilmesi gereken herhangi bir işlemin bulunmadığı dönemlere ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.

Hizmete ilişkin bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.
Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Bilgi verme zorunluluğu

Ödemeye aracılık eden bankalar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları, taslak tebliğ kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na, başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar.

KAYNAK DÜNYA GAZETESİDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir