KİMLER DEFTER E BEYAN SİSTEMİNİ KULLANACAKTIR-EVREN ÖZMEN

KİMLER DEFTER E BEYAN SİSTEMİNİ KULLANACAKTIR-EVREN ÖZMEN

1-Serbest meslek erbabı

2-işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

3-basit usule tabi olan mükellefler

MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin

kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Defter e beyan sistemi

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz