TÜTÜN SATIŞ KOOPERATİFLERİ NASIL KURULUR ?

Tütün üreticisi, bundan sonra ürettiği tütünü yasal çerçevede, kaçak muamelesi görmeden, kendisinin de üyesi olacağı kooperatifleri aracılığıyla serbest bir şekilde satabilecek

Tütün Satış kooperatifleri

Kooperatif kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdan bize ulaşabilirsiniz.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin kuruluş ve anasözleşme değişiklik işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, bundan böyle aşağıdaki hususların uygulanması uygun görülmüştür.

1. Kooperatif anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla il ve ilçe merkezlerinde kurulur.

2. Kooperatiflerin çalışma bölgesi ilçe sınırlarıdır.

3. Kooperatif en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.

4. Kuruluş başvurusu, ilgili Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) yapılır. İlgili Valilik yapılan başvuruyu bu Genelge çerçevesinde inceler, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayarak, uygun koşulları taşıyan kuruluşa ilişkin belgeleri, bir yazı ekinde kuruluş izni için Bakanlığımıza (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) gönderir.

Error: Contact form not found.

5. Başvuru dilekçesi ekinde;

a) İlgili meslek odasından alınmış veya doğrulama kodu bulunması şartıyla elektronik ortamdan temin edilmiş, tüm kurucu ortakların tütün üreticisi olduğunu gösterir, başvuru tarihi itibariyle son 6 ay içinde düzenlenmiş münferit ya da liste halinde belge,

b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, bu görevlere seçilmelerine engel teşkil eden bir kayıtlarının bulunmadığına ilişkin güncel adli sicil belgeleri,

c) Kurucu ortaklarca imzalanmış 6 adet kooperatif anasözleşmesi (2 adet onaylı, 4 adet onaydan sonra fotokopi ile çoğaltılmış),

ç) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4 ünün (Anasözleşmenin sonunda yer alan ortaklar tablosunun “Ödediği Sermaye” kısmına da ortak başına bu oranın tekabül ettiği meblağ yazılmak şartıyla) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kurulacak kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırıldığını gösteren banka dekontu,

d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bu görevleriyle bağdaşmayan başka bir görevlerinin bulunmadığı ve aralarında bu göreve getirilmelerine engel teşkil edecek akrabalık bağlarının bulunmadığına dair güncel tarihli ve imzalı yazılı beyanları,

e) Ortakların, faaliyet konuları arasında tütün ve/veya tütün ürünleri bulunan başka bir kooperatife ortak olmadıklarına dair güncel tarihli ve imzalı yazılı beyanları, yer alır.

6. Başvuruların kabul edilebilmesi için ayrıca; a) Anasözleşmenin boş bırakılmış olan ilgili kısımlarının doldurulması, b) Anasözleşmenin en son sayfasına, kurucu ortakların her biri ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin adı ve soyadı, kurucuların T.C. kimlik numarası, adresi ile taahhüt ettiği ve ödediği sermaye tutarının yazılması ve anasözleşmenin bu bilgileri kapsayacak şekilde onaylattırılmış olması, şarttır

7. Kooperatife ortak olabilmek için,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,

b) Tütün ürünü üreticisi olmak,

c) Kendi ürettiği tütünü satmanın dışında, tütün ürünü üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapmamak,

ç) Tütün ürünü üzerine faaliyet gösteren başka kooperatife ortak olmamak, şartları aranır.

8. Tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerine ait, “Unvan”, “Merkez”, “Sermaye” ve “Paylar” başlıklı maddelere ilişkin anasözleşme değişiklik talepleri Ticaret İl Müdürlüklerince, bunların dışındaki talepler ise Bakanlığımız’ca (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Ekran Resmi 2017-10-20 18.15.49

6 thoughts on “TÜTÜN SATIŞ KOOPERATİFLERİ NASIL KURULUR ?

  1. iyi akşamlar efendim ben adıyamanlıyım 7 ortak bir araya gelip tütün alma işleme ve satma kosunda bir kooperatif kurmak istiyoruz. bunun için gereken belgeler nelerdir her bir ortak ne kadar sermaye vererek kurmalıyız yada ne kadar sermayeli bir kooperatif kurarsak bizim açımızdan daha iyi olur sermayesi az veya çok olursa bizim açımızdan artısı eksisi ne olur bunlara cvp verirseniz çok sevinirim bize makul bir yol göstermiş olursunuz

  2. MERHABA TÜTÜN KOOPARATİFİ KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR.NASIL Bİ YOL İZLEMEMİZ GEREKİR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir