Coğrafi verilere nereden ulaşılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, coğrafi verilerin tek bir merkezden servis edilerek paylaşılması için gerekli alt yapının hazırlandığını 14.10.2017 tarihinde beyan edilmiştir.(7) “Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Tazminat Davaları” bağlamında son durumuna bakıldığında(8). Anayasa Mahkemesi’nce de “taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak” şeklindeki normun iptali istemi reddedildiğinden(9) elatma tarihinin kesin/net belirlenmesi için çözüm/yöntem/delil; hava, uydu fotoğraflarından ve ortofoto verilerinden yararlanmaktır.(10)

Hava, uydu fotoğraflarından ve ortofoto verilerinden yararlanarak, elatma tarihinin doğru tespiti, olay/olgu açısından hukuk devleti ilkesinin ve adil yargılamanın gerçekleşmesi anlamına gelir.

Sözü edilen ve açıklanan yöntem ve delilden yararlanabilmek için taraflar delil listelerinde ve dilekçelerinde bu verilere dayanmalı, mahkemelerce de bu fotoğraf ve veriler ilgili kurumdan talep edilmelidir. Keşif ve bilirkişi incelemesi ile sonuca varılmalıdır.

Bu yöntem ve delile başvurulması; devlet ve kurumları, yerel yönetimler, mülk sahipleri ve mahkemeler yönünden; çözüm, adalet, hakkaniyet oluşturarak toplumsal barışa ve kamu düzenine özel bir katkı sağlar. Hukuk bilimi, geliştikçe; hayat ve adalet yenilenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir