Kooperatiflerde Genel kurulu toplantıya kimler çağırabilir?

  • Genel kurulu toplantıya kimler çağırabilir?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi;

-Yönetim kurulu

-Gerektiğinde denetim kurulu

-Ortağı olduğu üst birlik

-Tasfiye memurlarına aittir.

Ayrıca; 1163 s. Kooperatifler Kanununun 44. ve ana sözleşmenin 27. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde, azlığın (4 den az olmamak kaydı ile ortak sayısının 1/10 u) kooperatifi genel kurula çağrı hakkı mevcuttur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir