Sözleşmenin maddesi değişince damga vergisi durumu ?

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/25 md.)

Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.

Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır. (Ek: 29/7/1970 – 1318/95 md.)

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınır.

 

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz