Kooperatifler Tüzel Kişi mi sayılır ?

TÜZEL Kişiliğin KAZANILMASI VE ANASÖZLEşme değişikliği: Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz