KOOPERATİFLER NEREYE NASIL ŞİKAYET EDİLİR ?

1)   SS. ……….. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ortağıyım. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve anasözleşmeye aykırı faaliyetleri bulunmakta, kooperatifin  hesaplarının denetlenmesini nereden ve nasıl isteyebilirim?
Her kooperatif ortağı kooperatiflerinin tüm faaliyetlerinin ve hesaplarının incelenmesini;  1-İlgili kooperatifin Denetim Kurulu Üyelerinden Kooperatifler Kanununun 66 ve 67 nci maddelerine istinaden denetlenmesini, 2- Veya  aynı Kanunun 90 ıncı   maddesi i çerçevesinde müfettişlerce denetlenmesini Bakanlığımızdan talep edebilirler. 3-Yine ortaklar kooperatiflerinin Ticaret İl Müdürlüğünce görevlendirilecek personelce denetlenmesini isteyebilirler.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz