Kooperatiflerde Birleşme Süreci

Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço

  1. a) Sermaye artırımı

MADDE 142– (1) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır.

(2) Birleşmede, ayni sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim şirketlerde, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin olanlar müstesna, uygulanmaz.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz