Kooperatiflerde İzin Hakkı

 

 

 

Ücretli izinlerle ilgili kanunlar Anayasa’daki “Dinlenmek çalışanın hakkıdır” maddesine göre düzenlenmiştir. Ücretli izinleri düzenleyen iş kanunu maddesinde ise “Yıllık ücretli izin hakkında vazgeçilmez” denir. Buna göre işçinin, halen çalışırken izinlerini kullanmayıp bunun yerine ücretini talep etmek gibi bir hakkı yoktur. Ancak işten çıkarıldığında ya da kendi isteği ile işten ayrıldığında kullanmadığı yıllık ücretli izinlerinin parasını talep edebilir.

Bu tür durumlarda işçinin kullanmadığı izinlerin toplam süresi hesaplanır ve son aldığı net maaş üzerinden kendisine ödenir. Örnek verilecek olursa, iş sözleşmesi sona erdiğinde 30 günlük kullanmadığı yıllık izni olan işçi bir net maaşı kadar, 15 gün ise 15 günlük net maaşı kadar, 7 gün ise 7 günlük net maaşı kadar ücret talep edebilir.

İzin ücretlerinin parasının ödenmesiyle ilgili zaman aşımı süresi 5 yıldır. İşçi, iş sözleşmesi bittikten 5 yıl sonra bile olsa kullanmadığı izinlerinin parasını isteyebilir. 

 

Burcu Natıroğlu I Mali Müşavir

Tel  : 0 216 510 59 19 -20  ext 13

Fax : 0 216 371 07 46

Web:www.ozmconsultancy.com

 

 

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz