Nafaka alan emlak vergisini indirimli verebilir mi ?-

Ana içeriğe atla
English
Anahtar kelimelerinizi girin
Gönder
Ana Sayfa
Ana Sayfa
Mevzuat
e-İşlemler
Mükellef Hakları
İletişim
BuradasınızAna Sayfa / Mevzuat
Mevzuat

Kanun

Kanun Tipi
Temel Kanunlar Yürürlükteki Diğer Kanunlar Değişiklik Yapan Kanunlar Mülga Kanunlar

Kanun No – Kabul Tarihi: 1319 – 29/07/1970 Resmi Gazete Sayısı – Tarihi: 13576 – 11/08/1970
Madde
Gerekçeler
B.K.K.
Yönetmelik
Tebliğ
İç Genelge
Genel Yazı
Sirküler
Özelge

Tarih Sayı Başlık
19/09/2016 66813766-175.01[8-2015/32]-432 Nafaka geliri bulunması halinde indirimli emlak vergisi oranı uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.
19/09/2016 66813766-175.01[8-2015/26]-433 Velisi engelli olan reşit olmayan çocuklara veraseten intikal eden gayrimenkul için indirimli bina vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.
09/05/2016 64950229-105[2015/8]-34367 Tasarrufu kısıtlanan taşınmazlara ait emlak bildiriminin süresi içerisinde verilmemesi halinde kesilecek ceza hk.
22/02/2016 B.07.1.GİB.4.27.40.01-175[16-515-1]-6897 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilen dükkanların bina vergilerin, ihale bedeli üzerinden mi yoksa 4 yılda bir belirlenen ve yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden güncellenen emlak vergi değeri üzerinden mi tahakkuk ettirileceği hk.
19/02/2016 B.07.1.GİB.4.06.17.02-175.01.01.02[2015/112]-7063 Turizm İşletme Belgesine istinaden geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması
17/02/2016 B.07.1.GİB.4.48.15.01-175[8-15/3]-15 Emeklinin arsa ve arazisi olması durumunda mesken vasıflı (yazlık) taşınmaz için indirimli emlak vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı
17/02/2016 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[13-2015/16]-80 Mahkeme Kararına İstinaden Belediyece Emlak Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
19/11/2015 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[6552-2015/6.1.14-170017]-95960 6552 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle değişen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesi hükmü gereğince emlak vergisi ödeyeceklerin mükelefiyeterinin başlangıç tarihi hk.
15/10/2015 90792880-175.01.01.04[2015/97]-1022 2863 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereği taşınmazın emlak vergisi tutarının yarısının ödenmesine ilişkin mükellefiyetin ne zaman başlayacağı hk.
12/10/2015 88409335-175.02[8-2015-ÖZELGE-1]-13 Yatırım teşvik belgesi kapsamında, emlak vergisinin indirimi uygulanıp uygulanamayacağı hk.
08/10/2015 97895701-175.01[30-2014/6.1.59-196555]-85402 Emlak vergisinde kısıtlılık uygulamasının kısıtlılık işlemlerini takip eden yıl itibariyle mi yoksa takip eden taksit itibariyle mi uygulanacağı hk.
08/10/2015 97895701-175.01[4-2015/6-1.138.174928]-85403 Hazineden alınan taşınmazın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
08/10/2015 97895701-175.01[4-2014/6.1.48-200540]-85404 Mazbut Vakfa ait arsanın inşaat yapım şartı ile kiraya verilmesi halinde bina ve arazi vergisi mükellefiyeti hk.
06/10/2015 76464994-175[EML.2015.2]-249 Halihazırda olan veya yeniden inşa edilecek olan binalar için yeniden Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması hk.
29/09/2015 97895701-175.01[33-2015/6.1.22.756]-83330 Bir odası işyeri olarak kullanılan meskenin emlak vergisi hk.
30/05/2017 90792880-175.01[2016/131]-171873 Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti hk.
07/09/2015 85373914-175.01[66.01.04]-100 Belediye ve mücavir alan dışındaki köylerde bulunan taşınmalara ilişkin zamanında emlak vergisi bildirimi verilmemesi halinde ceza uygulaması hk.
04/01/2017 97895701-175.01[8-2015/6.1.207-338936]-3007 Ücretsiz Doğum İzninde Olan Tek Mesken Sahibi İçin Emlak Vergisi Uygulaması hk.
03/01/2017 97895701-175.01[2016/5.1.365725]-1733 Emlak Vergisine İlişkin kısıtlılık ve Zamanaşımı uygulaması Hk.
28/12/2016 96620903-175[12-19-20-2015/1]-184581 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci Maddesine İstinaden Arsa Vergisi Alınan Arazinin Emlak Vergisi hk.
27/07/2015 85550353-175[2015-1]-14 Köylere hizmet götürme birliklerine ait konut ve iş yerleri binalarının emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
11/08/2015 96620903-175[12-33/15-1]-77 İmar Uygulaması neticesinde arsaya dönüşen;ancak taşınmaz sahibinin parselasyon yapmadığı taşınmazın arsa mı yoksa arazi olarak mı vergilendirileceği hk.
05/12/2016 66813766-175.01[3-2016-8]-106006 Emlak Vergisi Hk.
16/06/2015 29973770-08-OZELGE-001-1 Küçük sanayi sitesinde inşaatı biten binalara uyulanacak emlak vergisi muafiyeti hk.
18/03/2015 35672403-010.01[175-5-f-05-2014]-13 Organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan bina ya da binaların bildirim verilip verilmediğine bakılmaksızın inşaatlarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olup olmadıkları hk.
16/03/2015 50426076-175.01[4-2014/20-43]-36 Maliye hazinesi üzerine irtifak hakkı tesis sözleşmesi yapılarak inşa edilen seranın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
22/03/2013 18008620-175.01[ÖZG-2013-1]-31 Yurtdışındaki bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan mükellefin indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
01/03/2013 90792880-175.01[4-2012/37]-176 Vakfa ait öğrenci yurdunun emlak vergisi muafiyeti hk.
26/02/2013 97895701-175.01[4-2012/6-1.45.11411]-273 Sendikaya ait binanın emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinden muaf olmadığı hk.
22/02/2013 90792880-175.01[4-2012/24]-147 Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazların emlak vergisi muafiyeti hk.
22/02/2013 90792880-175.01[4-2012/34]-146 Vakfa ait lojman olarak tahsis edilen taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
22/02/2013 97895701-175.01[4-2012/6-1.46.11478]-260 Enerji üretim tesislerinin emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
21/02/2013 66813766-175.01[30-2012/18]-91 Çevre düzeni planında tarım alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde yer alan binaya Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesine göre kısıtlı vergi uygulanıp uygulanmayacağı hk.
30/01/2013 97895701-175.01[5-2012/6-1.9.4391]-113 Turizm İşletme Belgesine istinaden yararlandırılacak geçici emlak vergisi muafiyetinin hangi yıllar arasında uygulanacağı hk.
06/12/2012 B.07.1.GİB.4.20.15.01-175[8-2012/485]-517 Özürlünün sahip olduğu tek meskeni kiraya vererek yakınlarının yanında oturması halinde indirimli emlak vergisi oranından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
11/09/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[2012/6-1.21.6044]-2761 Gayrimenkulün vergilendirilmesinde bulunduğu sokağın veya ada, parselin hangi hallerde dikkate alınacağı hk.
27/08/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[33-2012/6-1.10.4464]-2689 Dört ayrı cephesi bulunan binanın emlak vergisi değerini hesaplamada dikkate alınacak cephe hk.
14/08/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[30-2012/1]-759 Geçmiş dönemlere ait ödenmeyen emlak vergilerinde devreden ve devralanın müteselsil sorumluluğu hk.
07/08/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[19-2012/6-1.6-4004]-2469 III. derece sit alanı ve İSKİ kaptaj alanında bulunan gayrimenkulün emlak vergisi hk.
07/08/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[3-2012/6-1.22.6618]-2457 Kat irtifakı olan gayrimenkulün, bina olarak kullanılmaya başlanılması halinde uygulanacak emlak vergisi hk.
26/07/2012 37009108-175.01[8.Md-2012]-68 Derneğe ait, dini eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunulan binaların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
25/07/2012 B.07.1.GİB.4.16.16.02-175.01[12.1]-318 Meskenin yanı sıra işyerine hisseli olarak malik olunması halinde indirimli emlak vergisi hk.
17/07/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-687 Derneğe ait öğrenci yurdunun çevre temizlik vergisi ve emlak vergisinden muafiyeti hk.
17/07/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[8-2012/1]-686 Sosyal Güvenlik Kurumundan İki Ayrı Emekli Maaşı Alan Emeklinin İndirimli Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.
17/07/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-687 Derneğe ait öğrenci yurdunun çevre temizlik vergisi ve emlak vergisinden muafiyeti hk.
17/07/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[8-2012/1]-686 Sosyal Güvenlik Kurumundan İki Ayrı Emekli Maaşı Alan Emeklinin İndirimli Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.
16/07/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[30-2012/6-1.4.3490]-2134 Veraset yoluyla intikal eden kısıtlı gayrimenkulün mirasçılara intikalinde tecil edilen emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.
16/07/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[30-2012/6-1.4.3490]-2134 Veraset yoluyla intikal eden kısıtlı gayrimenkulün mirasçılara intikalinde tecil edilen emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.
24/05/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[126-2012-9162]-597 Milli Piyango İdaresine ait bina, arsa ve arazilerin emlak vergisinden muaf olup olmadığı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzeltme zamanaşımı süresinin ne kadar olduğu ve ödenen emlak vergilerinin hangi döneme ait olanlarının geri alınabileceği hu
14/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-1[8-2011/78]-358 Sahip olunan tek meskenin kiraya verilmesi ve başka bir evde kirada oturulması durumunda emlak vergisi uygulaması hk.
08/03/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-290 Kısıtlı vergi uygulanan gayrimenkulün bedelsiz olarak belediyeye devrinde emlak vergilerinin durumu hk.
06/03/2012 B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-13-2012-33 Emlak Vergisi Kanunu 5/b maddesine göre geçici muafiyet hk.
24/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-746 Tasarrufu kısıtlanan binanın işyeri olarak kullanılması halinde kısıtlı emlak vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.
22/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-687 Müşterek medhal olunan arsaların binanın mütemmimi olarak bildirilip bildirilemeyeceği, kooperatifin müşterek mülkiyetinde olan ve imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan gayrimenkuller için kısıtlı emlak vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve emlak verg
21/02/2012 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-201 Kısmen konut, kısmen de yol, yeşil alan, otopark, yaya yolu ve taşıt yolu olarak belirlenen taşınmaza kısıtlı emlak vergisi uygulanıp uygulanmayacğı hk.
21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-655 Emeklinin sahip olduğu arsa paylı (hisseli) gayrimenkul için indirimli emlak vergisi oranından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-654 Yeni inşa edilen evin bina vergisinin arsasının vergisinden az olamayacağı hk.
21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-653 Özürlüye ait hisseli dükkanlar bulunması halinde özürlünün sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanıp yararlanamayacağı hk.
09/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-517 Mülkiyeti Hazineye ait arsa üzerine yapılan binaların emlak vergi değerinin hesabında arsa payının dahil edilip edilmeyeceği hk.
04/11/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-708-1-88 Belediye ve mücavir alanlar dışındaki arazilerin emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
25/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1889 Kooperatif adına kayıtlı kısıtlı arsa üzerine yapılan binaların ortaklarına devri halinde tecil edilen emlak vergilerinin tahsili hk.
13/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1809 Emlak Vergisi Kanununun 5/a maddesindeki geçici muafiyetten faydalanılabilmesi için iskan alınıp alınmayacağı hk.
12/10/2011 B.07.4.DEF.0.32.10.00-2010-02-3 Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması hk.
12/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1796 Taşınmaz mülkiyetinin mahkeme kararıyla kazanılması halinde emlak vergisi mükellefiyetinin başlangıç tarihi ve tapu harcının hangi bedel üzerinden ödneceği hk.
11/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1787 Trampa usulü ile kamulaştırılan kısıtlı gayrimenkulün emlak vergisi hk.
11/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1786 Kooperatifin Emlak Vergisi ile Belediye Gelirleri ve Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan muaf olup olmadığı hk.
11/10/2011 B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK-66-2/4-91 Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan merkez ilçeye bağlı köydeki bina ve arazilerin emlak vergisi muafiyeti hk.
11/10/2011 B.07.1.GİB.4.42.16.02-EML-2/-82 Fuar alanındaki binaların ve arazilerin emlak v.muafiyeti hk.
06/10/2011 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-515 1.Derece Doğal Sit Alanı İçerisinde Kalan Arsaların Emlak Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olduğu Hk.
04/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1713 Reşit olmayan çocuklara veraseten intikal eden mesken için indirimli bina vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.
03/10/2011 B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-EMLV-3-40 Kooperatif adına tescilli olan bina ile ilgili olarak üyelerin kendi adlarına emlak vergisi bildirimi verip vermeyecekleri hk.
12/09/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1575 Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde bulunan ve belediyece kısıtlı emlak vergisi uygulaması yapılan taşınmazın mevcut haliyle kullanılmak şartıyla kiraya verilmesi halinde emlak vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.
08/09/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1539 İntifa hakkına konu gayrimenkulün kiralanması ve Emlak Vergisinin kim tarafından ödeneceği hk.
08/09/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1538 İşyeri olarak kiraya verilen mesken için indirmli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanıp uygulanmayacağı hk.
21/04/2011 B.07.1.GİB.4.10.15.01-EVK-2010/50.1-117/-31 Vakfa ait olup, 49 yıllığına vakıf adına intifa hakkı tesisi yapılmış olan taşınmaz için vakfın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
12/04/2011 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-86 İndirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında binanın brüt mü yoksa net alanının mı esas alınacağı hk.
12/04/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-5-30 Emekli ve ev hanımı eşinin maliki oldukları meskenlerden dolayı ayrı ayrı indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlamayacağı hk.
12/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EMLAK-12.M-2010-49-222 Kooperatif adına kayıtlı taşınmazların 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında arsa mı yoksa arazi mi olarak vergilendirileceği hk.
12/04/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010/6-32 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan vergi, resim ve harç muafiyeti kapsamında organize sanayi bölgesi bünyesindeki parsellerden emlak vergisi alınıp alınmayacağı hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258 Geriye dönük indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-259 Emeklinin kullandığı tapusu kooperatif adına olan mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanılmayacağı hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-260 Binanın yıkılması halinde gayrimenkulün emlak vergisi açısından nasıl vergilendirileceği hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-261 Gayrimenkulün intifa hakkı sahibinin Emlak Vergisini ödeyip ödemeyeceği hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-262 Turistik olmayan bölgede bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi olan otel binası için emlak vergisi geçici muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.
11/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-265 Emeklinin kendine ait evi kiraya verip eşine ait evde oturması halinde indirimli Emlak Vergisi oranından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
09/04/2011 B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK66-2-2-17 Gecekondu önleme bölgesinden alınan arsa için emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmıyacağı hk.
06/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-246 Emeklinin eşinin de bir evi olması halinde indirimli emlak vergisi oranından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
06/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-245 Tek evini kiraya verip babasının yanıda oturan kişinin bu meskeni için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.
05/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:5.M-2010-48-203 Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanmaları hk.
04/04/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.01-EMLAK-20-24-25 Brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan ve emekli olduklarını geç bildiren emeklilerin geçmişe dönük olarak indirimli emlak vergisinden faydalanıp faydalanamayacağı hk.
04/04/2011 B.07.1.GİB.4.42.16.02-EML-2/775-24 Emeklinin eşiyle birlikte ½ hisseli 350 m² meskene malik olması halinde kendisinin hissesi için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.
12/10/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1796 Taşınmaz mülkiyetinin mahkeme kararıyla kazanılması halinde emlak vergisi mükellefiyetinin başlangıç tarihi ve tapu harcının hangi bedel üzerinden ödneceği hk.
23/03/2011 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-52 İkamet ettiği meskenin yanısıra arsaya hisseli olarak malik olunması halinde indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.
23/03/2011 B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-EMLV-8-8 Emekli aylığınız dışında başka bir geliri olmayan kişinin, eşinin hiçbir geliri yok, her ikisinin de 130 m² olan birer evinin bulunması ve eşinine ait meskenini kiraya verilmesi halinde eşlerin her ikisinin de indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulama
22/03/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-185 Tek meskene sahip hiçbir geliri olmayan kişinin, eşinin çalışması halinde bu meskeni için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.
22/03/2011 B.07.1.GİB.4.45.15.01-EVK-66-2-27 Emekli maaşından başka bir geliri bulunyan emeklinin tek mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.
21/03/2011 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-48 Jeolojik sakıncalı alan içerisinde yer alan parsellerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre tasarrufu yasak edilen arazi vasfında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.
21/03/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.01-EMLAK-20-25-19 Emeklinin , lojmanda oturup 150 m²’den küçük olan meskeninin boş tutması halinde bu mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.
21/03/2011 B.07.1.GİB.4.54.15.01-138-2010-3-3 Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden muaf oldukları hk.
19/03/2011 B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-5-1-1 Ev hanımının 200 metrekarenin altında tek meskene malik olması halinde bu mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.
18/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:12.MD-2010-59-147 Parselenmemiş arazinin arsa olarak mı, arazi olarak vergilendirileceği hk.
18/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:12.MD-2010-51-152 Parsellenmemiş arazinin arsa olarak vergilendirilip vegilendirilmiyeceği hk.
18/03/2011 B.07.1.GİB.4.07.16.02-EML-2010-6-41 İmar uygulaması neticesinde arsaya dönüşen ve zirai faaliyette kullanılan arazinin; arsa mı yoksa arazi olarak mı vergilendirileceği hk.
18/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:8.M.2010-50-155 Harp malülünün eşine ait evde ikamet etmesi durumunda kirada olan adına kayıtlı evin emlak vergisinden muafiyeti hk.
18/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EMLAK:12.M-2010-52-156 Özel imarla parsellenerek arsaya dönüştürülen ve tapu senedinde de arsa olarak yer alan taşınmazın emlak vergisi karşısındaki durumu hk.
17/03/2011 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-172 1/1000 ölçekli Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında kısmen jeolojik tarım alanında, kısmen yapılanması kısıtlı alanda, kısmen de II nci grup koru alanında kalan taşınmaz ile ilgili olarak uygulanacak emlak vergisi hk.
27/10/2010 B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-3-58 Bina vergisi bildirimin geç verilmesinden dolayı kesilecek ceza ve geçici emlak vergisi muafiyetin uygulanıp uygulanamayacağı ile binanın gireceği sınıf hk.
29/07/2010 B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-4-41 Tavuk kümesi ve mütemmimleri için emlak vergisi muafiyeti hk.
28/07/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-288 Özürlü ve çalışanın sahibi olduğu 200 m2’den küçük mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanması hk.
28/07/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-290 Kültür ve Tabiat Varlığının Emlak Vergisi hk.
27/07/2010 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74 Emeklinin ikamet ettiği meskeni haricinde, devre mülke hisseli olarak malik olması durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.
26/07/2010 B.07.1.GİB.4.10.15.01-EMLAKV-2010/50.1-114-17 Derneğe ait öğrenci yurt binasının emlak vergisinden muafiyeti hk.
10/05/2010 B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-25 Baraj çevre düzeni koruma planına göre mutlak koruma altına alınarak kısıtlı duruma düşen arsalar için ilgili belediyece kısıtlılık hükümleri uygulanmayarak arsaların tamamı üzerinden emlak vergisi alınması hk.
07/05/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.01-EMLAK-20-22-11 Ahırların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.
21/04/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-37 Belediye imar planında ve imar durumu belgesinde yeşil saha olarak yer alan arsa için kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.
21/04/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-45 Hazineye ait olan ve üst hakkı tesis edilen arsa üzerinde yapılacak binaya ilişkin emlak vergisi mükellefiyeti hk.
21/04/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-47 Geçmiş yıllara ilişkin olarak kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.
21/04/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-48 Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve II nci grup olarak gruplandırılan taşınmazın emlak vergisi muafiyeti hk.
21/04/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-50 —
20/04/2010 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:30.M-2010-41-289 Üzerinde imar yasağı bulunan parseller için kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.
25/03/2010 B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-15 Derneğe ait okul yurdunun emlak vergisi muafiyeti hk.
23/03/2010 B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:4.M-2010-39-233 Yardım derneğine ait yurt binalarının emlak vergisi muafiyeti hk.
08/03/2010 B.07.1.GİB.4.07.16.02-EML-2010- 2-S.BZH-1 Tek meskeni olan emeklinin arsası olması durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması ve geçmiş yılları için uygulaması hk.
10/12/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6654-506 Organize sanayi bölgesinin mülkiyetinde buluna araziyi kiraya vermesi halinde bu arazi için emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı husunda…
24/11/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6652-379 Bina vergisi ve arazi vergisiyle ilgili daimi ve geçici muafiyetler hakkında..
05/10/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6653-399 Emlak vergisi mükellefi olmayıp ilgili binayı herhangi bir şekilde işleten veya kiralayanların yararlanmasının mümkün bulunmayacağı hususnda..
30/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6664-993/63148 Emlak vergisinin hesaplanması hk.
30/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6654-483/62976 indirimli (sıfır) bina vergisi oranı hk.
24/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6609-650/61728 belediyeye hafriyat harcı hk.
22/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6656-350/61047 Emlak Vergisi Hk.
18/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6652-367/60159 Emlak vergisinden muaf tutulması hk
15/06/2009 B.07.1.GİB.0.66/6662-193/58920 Doğal sit alanı Hakkında
09/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6654-477/57643 Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına belediye tarafından verginin tarh edilip edilmeyeceği, emekli olan bir kişinin binaya ait emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
02/06/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6609-648/55523 bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hakkında
20/05/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6614-98/51126 Harcamalara katılma payının asgari değer üzerinden mi, yoksa tapu üzerindeki satış bedeli üzerinden mi hesaplanacağı Hk.
07/05/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6609-643/47619 İstisna hk.
29/04/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6656-347/44722 binanın vergi değerinin hesabında sığınağında dahil edilmesi hakkında
20/03/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6652-357/31517 Öğrenci yurtlarının emlak (bina) vergisinden muaf tutulduğu, ancak hizmet binalarının da emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
20/03/2009 B.07.0.GİB.0.02.66/6656-342/31520 bina vergisinin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden olup verginin ödenmesi ile bu vergiye ilişkin diğer ödevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olduğu hakkında…
19/03/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6663-816-30414 emlak vergisi muafiyeti, satışı yapılan Hazineye ait taşınmazlara getirilmiş bulunmaktadır. Bu taşınmazların vasfının değişmesi halinde muafiyetin uygulanması mümkün olmayacağı hakkında…
09/02/2009 B.07.1.GİB.0.02.66/6663-815/13700 Vakıflara ait özel okullar için Emlak Vergisi muafiyeti veya kısıtlı emlak vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hakkında..
20/11/2008 B.07.1.GİB.0.02.66/6656-339-112365 işlettilen otel bina ve tesisleri için verilen emlak (bina) vergisi bildirimi üzerine vergi değerinin hesabında bina normal inşaat maliyetlerine göre bulunan değere arsa değerinin ilave edilip edilmeyeceği hakkında
26/09/2008 B.07.1.GİB.0.66/6651-150-97125 bina vergisini binanın malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hakkında
30/06/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5215-65421 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesi hükmü uyarınca mazbut vakıflara ait arazilerin emlak vergisinden muaf olup olmayacakları hakkında
17/06/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5254-60260 Sayılan Parsellenmemiş Arazi Hakkında
16/06/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5256-59250 Emlak vergisi muafiyeti hakkında
11/06/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5255-58025 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait taşınmazlar ve muafiyet hakkında
20/05/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5245-50586 Doğal sit alanı Hakkında
16/05/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5251-50116 Binanın imar projelerinde bulunan m2 hesabı büyütülerek yapıldığı zaman bina vergisinin belediyelerden alınan iskan izinlerinde bulunan m2 üzerinden hesaplandığının tespiti halinde eksik alınan bina vergisi hakkında
06/05/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5250-46644 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Hakkında
05/05/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5249-45921 İcraen ve cebren satışa konu olan taşınmazlarla ilgili olarak alıcıya ait emlak vergisi hakkında
01/04/2008 B.07.1.GİB.0.66/6685-5225/32297 Taşınmazın köy sınırları içinde bulunmasına ilişkin muafiyet hakkında
31/03/2008 B.07.1.GİB.0.66/6664-990/31917 Bina, arsa ve arazi vergisinin, belirlenen vergi değeri üzerinden hesaplanması hakkıdna
31/01/2008 B.07.1.GİB.0.66/6654-256-9510 İndirimli (sıfır) bina vergisi oranı hk.
22/01/2008 B.07.1.GİB.0.66/6652-354-6708 Kayyımların üstlendikleri gayrimenkullerin emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında
21/01/2008 B.07.1.GİB.0.66/6652-9-6572 Muafiyet Hakkında
05/08/2007 B.07.1.GİB.0.66/6652-354 Tarım Kredi Kooperatifine ait lojmanların emlak vergisinden muaf tutulması hakkında
20/06/2007 B.07.1.GİB.0.66/6685-5175-55393 Parselasyon planı ile sosyal kulüp ve yönetim merkezi ve ısı merkezi olarak ayrılan ve yapılaşma hakkı bulunan taşınmaz için kısıtlı vergi uygulanması mümkün olmadığı hakkında
18/06/2007 B.07.1.GİB.0.66/6685-5082-54841 83/6122 sayılı Karar uyarınca arazi olarak vergilendirilen taşınmazların beyanda bulunulması gereken yılı izleyen 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde geriye yönelik arsa olarak vergilendirilmesinin mümkün olmadığı hakkında
12/06/2007 B.07.1.GİB.0.66/6654-256-52977 Birden fazla meskende hisseye sahip olunması halinde indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığı hakkında
04/04/2007 B.07.1.GİB.0.66/6664-980-30193 Satın alınan taşınmazın emlak vergisi tarhına esas değeri satın alma bedeli değil, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanacak vergi değeri olduğu hakkında
27/03/2007 B.07.1.GİB.0.66/6652-339-27367 II nci derece doğal sit alanında bulunan ve kesin yapılaşma yasağı getirilmeyen taşınmazlar için emlak vergisi muafiyeti uygulanması mümkün olmadığı hakkında
27/03/2007 B.07.1.GİB.0.66/6664-979-27368 83/6122 sayılı Karara göre arazi kapsamına giren taşınmazların ticari faaliyette kullanılmaları, arazi olarak vergilendirilmelerine engel teşkil etmediği hakkında
15/11/2006 B.07.1.GİB.0.66/6685-5100/ 88819 İmar planında yeşil alan olarak ayrılan taşınmaz için kısıtlı vergi uygulanması hakkında
09/08/2006 B.07.1.GİB.0.66/6685-5122/ 62351 Kadastro çalışması yapılan köyler hakkında
07/08/2006 B.07.1.GİB.0.66/6685-5113/ 61579 İmar uygulaması sonucu tapuda tescil edilen ve süresinde emlak (arsa) vergisi bildirimi verilen ve borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine devredilen taşınmazların emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hakında
07/08/2006 B.07.1.GİB.0.66/6676-149/ 61587 Çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi ile ilgili vergi cezaları hakkında
20/06/2007 B.07.1.GİB.0.66/6654-256-55392 İndirimli (sıfır) bina vergisi oranının arsalar için uygulanmasına imkan bulunmadığına hakkında
04/08/2006 B.07.1.GİB.0.66/6685-5109/ 61206 Bağışçı lehine olan intifa hakkının terkin ettirildikten sonra Türkiye Kızılay Derneği adına tapuda tam mülkiyet olarak tescil edilen ve bu tarihten itibaren muaflık şartlarını kazanan arsadan dolayı emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hakkında
04/07/2006 B.07.1.GİB.0.66/6685-5097/49622 Bina ile birlik teşkil eden arsanın bina ile birlikte bildirilerek bina vergisi ödenmesi,bina ile birlik teşkil etmemesi halinde bina için ayrı, arsa için ayrı bildirim verilerek vergilerinin ayrı ayrı ödenmesi hakkında
27/04/2005 B.07.0.GEL.0.66/6685-5000/18742 1999 depreminden dolayı önceki dönemlere ait emlak (arazi) vergisinin alınıp alınmayacağı hususu
05/01/2005 B.07.0.GEL.0.66/6652-354/14332 Vergisi bildirimlerinde belirttikleri cadde veya sokak için takdir komisyonlarınca takdir edilen…
07/12/2004 B.07.0.GEL.0.66/6685- 23.07.2004 tarihinden itibaren büyükşehir belediye sınırı içine alınan bina ve araziye ait emlak vergisinin hesabında, emlak(bina ve arazi) vergisi oranının 2005 bütçe yılından itibaren %100 artırımlı uygulanması gerekmektedir.
15/08/2004 B.07.0.GEL.0.66/6652- Bir kuruma ait olup yap-işlet-devret modeliyle bir şirkete kiralanan bir arsa üzerinde inşa edilen binanın emlak vergi mükellefinin şirket olması ve bir vakfa ait lojmanlarda oturan çalışanlardan belli bir bedel tahsil edilmesi halinde emlak vergisi ödenm
17/07/2004 B.07.0.GEL.0.66/6662- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetleri nedeniyle edindiği bina,arazi ve arsa Emlak Vergisinden muaftır.
18/04/2004 B.07.0.GEL.0.66/6676- Emlak vergisi bildiriminin kanuni süresinden sonra, idarece tarh işlemi yapılmadan önce verilmiş olması nedeniyle vergi ziyaı cezasının yüzde elli oranında uygulanması gerekmektedir.Ayrıca emlak vergisi bildirimlerinin süresinde yapılmaması ikinci derece
23/02/2004 B.07.0.GEL.0.66/6685-4879/7193 2 nci derece sit alanındaki tescilsiz gayrimenkullerin Emlak Vergisi Kanunu …
02/12/2003 B.07.0.GEL.0.66/6652- Emlak vergisine ait daimi muaflıklar hakkında.
24/11/2003 B.07.0.GEL.0.66/6685-4826 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanması sonucu arsa niteliği kazanan taşınmazların üzerinde zirai faaliyet yapılsa bile, arsa olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
30/09/2003 B.07.0.GEL.0.66/6685-4818 Yapı Kooperatifinin maliki bulunduğu ve imar planında umumi hizmet alanlarına…
06/04/2003 B.07.0.GEL.0.66/6652-263 Tapu kütüğüne ”korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı ve doğal sit alanları olamaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültü
22/08/2001 B.07 .0.GEL.0.66/6676-139/44783 Vefat eden mükellefe cezalı tarhiyat ve usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususu…
22/08/2001 B.07 .0.GEL.0.66/6685-4413/44824 Beyan edilen değerin düzeltilmesi hk.
20/08/2001 B.07.0.GEL.0.66/6685-4435/44191 Vadesinde ödenmeyen emlak vergisine gecikme zammı ilave edilip edilmeyeceği hususu…
13/08/2001 B.07.0.GEL.0.66/6685-4430/42751 Köy kıymet beyan defterine kaydı gereken taşınmazlardan eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin alınıp alınmayacağı hususu…
19/07/2001 B.07.0.GEL.0.66/6685-4324/39632 Mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ikmalen vergi tarh edilip edilmeyeceği hususu…
10/07/2001 B07.0.GEL.0.66/6609-396/37721 Büyükelçiliğin inşaa edeceği bina nedeniyle tapu harcından müstesna tutulup tutulmadığı hk.
03/07/2001 B.07.0.GEL.0.66/6685-4412/35670 Emlak vergisinden muaf olan köyün belediyelik olması halinde, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisine tabi olup olmayacağı hususu…
29/05/2001 B.07.0.66/6664-949/29108 İhale bedeli üzerinden satılan taşınmazın,genel beyan dönemi nedeniyle emlak vergisi vermeyen satıcı adına ihale bedeli üzerinden emlak vergisi tarh edilememesi hk.
18/05/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4352/27261 Emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra veren mükellefe kusur cezası kesilip kesilmeyeceği hk.
17/05/2001 B.07.0.GEL.66/6664-948/26912 Yoklama sonucu zirai faaliyette kullanılmadığının tespit edilmesi halinde, arazi , arsaya ait esaslara göre vergilendirilebilir.
02/05/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4375/23998 Yeni bina inşa edilmesi halinde, söz konusu binalar için verilen bina vergisi beyannamesine istinaden mükellefiyet, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
20/04/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4392/21955 Arsa birim m2 değerini esas alarak asgari beyan değerinden düşük beyanda bulunan A.Ş.’ye ceza kesilmemesinin gerektiği hk.
11/04/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4376/17528 Mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ceza uygulanmaksızın ikmalen vergi tarh olunur.
06/04/2001 B.07.0.GEL.66/6654-056/18716 Mükellefin Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığı dışında geliri bulunmaması halinde, söz konusu mesken için indirimli(sıfır) bina vergisi oranının uygulanması gerekir.
03/04/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4373/18055 Emlak (bina) vergisi beyannamesinin ek süre içinde verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
02/04/2001 B.07.0.GEL.66/6685-4372/17488 Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye emlak vergisi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.
03/11/2000 B.07.0.GEL.0.66/6664-947/59079 ükelleflerin parsellenerek arsa vasfını kazanan taşınmazların arsa olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
25/05/1999 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/20762 Yeni kurulan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan bina, arsa ve araziden dolayı emlak vergisi ile binalarla ilgili çevre temizlik vergisi mükellefiyeti, belediyenin tüzel kişilik kazandığı tarihi takip eden taksitten itibaren başl
10/05/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-345/18219 Yeniden inşa edilen bina veya binaların vergisinin, arsasının vergisinden az olmamasını sağlamak için yapılacak karşılaştırma sadece arsa üzerine yeni inşa edilmesi halinde değişiklik nedeniyle emlak (bina) vergisi beyannamesi verilmesi gereken hallerde y
10/05/1999 B.07.0.GEL.0.66/6685-4023/18217 Mükellefin sahip olduğu bina ile ilgili olarak beyan ettiği değerin, maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, rayiç bedelle tarhiyata esas değer arasındaki fark üzerinden cezasız ikmalen vergi tarh edilmesi gerekir.
07/04/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256/13209 Vakıftan ve babasından dolayı aldığı yetim aylığı dışında başka geliri olmayan kişi,sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından faydalandırılması gerekir.
22/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6685-3998/11610 İmar planında jeolojik ve topografik nedenlerle yapılaşma yasağı getirilen arsaların vergisinin, yasaklama tarihini izleyen taksitten itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaması, gelir getirmeyen ahır, samanlık veya depoya sahip olmaları halinde d
19/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256/11058 Emekli sandığına tabi emekli mükellefin başka bir meskene hisse ile de olsa sahip olmaması ve emekli aylığı dışında gelirinin bulunmaması halinde bu indirimli bina vergisi oranının (sıfır oranın) uygulanması gerekmektedir.
09/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/8831 Parsellenmemiş arazi veya arazi parçalarının zirai faaliyette kullanılmaları halinde arazi sayılarak araziye ait oran üzerinden vergilendirilmesi, zirai faaliyette kullanılmamaları halinde ise, arsa sayılması ve arsaya ait oran üzerinden vergilendirilmesi
04/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256/8256 Her ikiside emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocadan sadece kocanın üzerine kayıtlı kışlık meskeni için indirimli vergi oranı uygulanacaktır.
02/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256/7797 Emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayan adı geçenin kendisinin ve eşinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca Türkiye sınırları içinde eşi üzerine tek meskenin kayıtlı olması şartıyla tek mesken için eşinin 1999 yılında indirimli ve
01/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6652-263 Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parsellerin emlak vergisinden muaf tutulması gerekmekte
01/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256 Emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanlar,kendisinin ve eşinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca eşi üzerine tek meskenin yarı hissesinin kayıtlı olması şartıyla eşinin tek meskendeki yarı hissesi için 1999 yılında indirimli ver
01/03/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256 Sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığından başka geliri olmayan mükelleflerin kendi veya eşleri üzerine tek meskeni dışında aynı veya değişik belediye sınırları içinde gelir getirmeyen işyeri, arsa veya araziye sahip olunması, indirimli bina v
16/02/1999 B.07.0.GEL.0.66/6654-256/5197 İmar planında park alanında kalan sözkonusu iki adet bina için kısıtlı vergi uygulanması, dolayısıyla tahakkuk eden verginin 1/10’unun tahsil edil-mesi, 9/10’unun ise tecil edilmesi gerekir.
16/02/1999 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/5195 Takdir komisyonlarının tespit ettiği asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve muhtarlıkların 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakları mevcut bulunmaktadır.
16/02/1999 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/5200 Takdir komisyonlarının tespit ettiği asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve muhtarlıkların 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakları mevcut bulunmaktadır.
15/01/1999 B.07.0.GEL.0.66/6662-156/1805 Kooperatife ait arsanın emlak vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
15/01/1999 B.07.0.GEL.0.66/6685-3876/1802 Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylık dışında başka bir geliri olmaması halinde, 1998 yılında satın aldığı meskeni için 1999 yılında indirimli bina vergisi oranından faydalandırılması gerekmektedir.
02/12/1998 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/044673 Asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve muhtarlıkların ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakları mevcut bulunmaktadır.
25/11/1998 B.07.0.GEL.0.66/6653-752/43033 Emlak (arsa) vergisi muafiyeti uygulanan arsa üzerine konut inşaatını kadar bitirmeyen A.Ş. İçin tarh edilen ağır kusur cezalı arsa vergisinin terkin edilmesi, tahsil edilmiş ise iade edilmesi gerekmektedir.
13/08/1997 B.07.0.GEL.0.66/6685-3745/33985 Emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra ve idarece tarhiyata başlanılmadan önce verilmesi halinde vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olacağından, mükellefiyetin başlangıç yılı için kesilecek usulsüzlük cezası kusur cezası ile karşılaştırılacak ve mikta
21/03/1997 B.07.0.GEL.0.37/3760-974/11851 Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin vergi dairelerince tahsil edilmediği dikkate alındığında, bu vergilerin ilgili belediyenin posta çek hesabına posta çeki veya posta havalesi aracılığı ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
24/01/1997 B.07.0.GEL.0.66/6685-3699/02719 Kısıtlamaya konu emlakin satılması, istimlaki veya hibe edilmesi halinde muaccel olan emlak vergisinin ödeme süresinin tespiti zorunlu bulunduğundan, bu alacaklara 1 aylık ödeme süresi verilmesi, bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde hesaplanacak g
PDF
Yeni Pencerede Aç
Yazdır
+-Sıfırla

Özelge İçeriği:
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

66813766-175.01[8-2015/32]-432

19/09/2016

Konu

:

Nafaka geliri bulunması halinde indirimli emlak vergisi oranı uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İzmir ili Karabağlar Belediyesi sınırları içerisinde 200 m2’yi geçmeyen tek meskeninizin bulunduğunu ve nafaka geliri dışında başkaca bir gelirinizin olmadığını belirterek, söz konusu meskenden dolayı indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 ‘yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999-2006 yılları için, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2007 ve müteakip yıllar için kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

38 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin I/1 bölümünde “Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

– Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

…. yararlanacaklardır.”; I/3-e bölümünde “Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde, bunların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.” ; “II. Belediyeye Yapılacak Bildirim” başlıklı bölümünde de “İndirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için, Tebliğin (I/1) bölümünde belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, bu Tebliğe ekli formlardan durumlarına uygun olanını doldurup imzalayarak ilgili belediyelere eki belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.” denilmektedir.

Öte yandan, 44 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “I- Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin İndirimli Bina Vergisi Oranından Faydalanmak İçin Taahhüt Belgesi Vermelerinin Yeterli Olması” başlıklı bölümünde, hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin; indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmak için bu Tebliğin ekinde yer alan “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni doldurarak ilgili Belediyeye vermelerinin yeterli olduğu; II- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre anılan Tebliğde sayılan gelirler arasında yer almayan nafaka, gerekli şartları taşıyan ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin meskenleri için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasına engel teşkil etmemekte olup, söz konusu meskeniniz için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

KURUMSAL
Bakanımız Naci AĞBAL
Başkanın Mesajı
Organizasyon Yapısı
Tarihi Gelişim
Teşkilat Şeması
Kurumsal Mevzuat
Misyonumuz/Vizyonumuz
Stratejik Planlar
Kurumsal Raporlar ve Tablolar
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı
Kariyer ve İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi
OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi
E-Belge Doğrulama
MÜKELLEF HİZMETLERİ
Haberler ve Duyurular
Mükellef Hakları Bildirgesi
Vatandaşa Tanınan Haklar İle Başvuruda Bulunabilecek Merciler
Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri Tabloları
Etik Kurallar Bildirgesi
Etkinlikler
YARDIM & KAYNAKLAR
Yararlı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
İstatistikler
Rehberler
Yayınlar
Beyanname Formları & Bildirimler
Özelge Arama & Talep Formu
Dilekçematik
e-Girişimci
Yatırımlarda Vergisel Teşvikler
Vergi Takvimi
Site Haritası
BAĞLANTILAR
maliye.gov.tr
sosyal.gib.gov.tr
vergihaftasi.gov.tr
vergibilinci.gov.tr
kayitliekonomiyegecis.gov.tr
Vergi Dairesi Başkanlıkları
Yurt Dışı Gelir İdareleri

Copyright © 2015
T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Daire BaşkanlığıSayfanın En İyi
Görüntülendiği
Tarayıcılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir