Kooperatif adres değişikliği

Bakanlığımıza iletilen ilgi bilgi edinme başvurunuz ile kooperatif adres değişikliğinin aynı ilde veya farklı ilde olması durumunda genel kurul öncesi Bakanlık iznine mi tabi olduğu veya yönetim kurulu kararıyla mı yapılacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.
Kooperatif adres değişikliğinin kooperatif merkezi dışında bir il olması halinde, söz konusu değişiklik, kooperatif merkezinin de değiştirilmesini gerektirmekte olup bu durum kooperatif anasözleşmesinde usulüne uygun değişiklik yapılmasını gerektirmektedir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 3 üncü Maddesinde yer alan “Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.” hükmü uyarınca Anasözleşme değişiklikleri için Kooperatiflerce öncelikle Bakanlığımızdan ön izin alınması gerekmekte olup, Bakanlığımızca ön izin verildikten sonra Anasözleşme hükümlerine uygun olarak toplanacak Genel Kuruldan değişiklik kararı alınması ve söz konusu değişiklik kararının Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapılması zorunlu olmayıp, yapılacak işlemler hakkında ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Ekran Resmi 2017-06-19 00.46.02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir