KİMLER % 5 VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAKTIR ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait
vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye
ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
2
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına
kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların
kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş
sayılmaz.),
3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları
dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir