indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması

indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki
yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler
üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması
İndirimden yararlanacak olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, indirimin
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son
iki yıla ait Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi
beyannamelerini (sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri değil ilgili dönemde
mükelleflerin vermekle yükümlü oldukları katma değer vergisi, muhtasar gibi diğer tüm vergi
beyannamelerini) kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir