İç Yönerge Nedir ?

anonim şirketlerde genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren dökümandır.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz