Sigorta Kooperatiflerinde mali sorumluluk sigortası

11 Temmuz 2017 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30121

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Riskli sigortalılar havuzu
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur. Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca Ek-4’teki esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılır.
(2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak Müsteşarlık,
a) Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Müsteşarlıkça uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilir.
b) Bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 7, 8, 9 ve 10’a dipnot olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“* Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin %15’ini aşamaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekteki “Ek-4 Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları” eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde,
b) 2 nci ve 4 üncü maddeleri 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 3 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren düzenlenecek trafik sigortası poliçelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007
26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008
26779
2-

4/5/2008
26866
3-

19/6/2009
27263
4-

9/12/2009
27427
5-

15/9/2011
28055
6-

25/12/2012
28508
7-

19/6/2013
28682
8-

27/11/2013
28834
9-

10/8/2014
29084
10-

7/3/2015
29288
11-

22/5/2016
29719
12-

3/8/2016
29790
13-

3/5/2017
30055

Eki için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir