İlgi: 4 Temmuz 2017 Tarihli e-postanız

Konu: 7033 Sayılı kanun kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hakkında

Kamu iktisadi Teşekkülleri ve bağlı ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu aylıkları 631 sayılı BKK 14nci md ile en yüksek devlet memuru (başbakanlık müsteşarı) aylığını geçemez.

Hesaplama, 2002/3729 sayılı BKK aile ortalama ücret olarak belirlenmektedir.

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı da, Kamu Görevlileri 2016-17 yılları 3. dönem Toplu Sözleşmesi Kararının 7nci maddesinde; yukarıda bahse konu KHK ve BKK atıfla;

-2017 ilk 6 ay için:9.487,53 TL
-2017 ikinci 6 ay için 9.867,03 TL ücret ödenecektir.
Denetim Kurulu Üyelerine de, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile bu ücretlerin 3/4’ü ödenebilecektir.

Yazı ekimizde ilgili mevzuat mevcuttur.

Bilgilerinize sunarız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir