BAKANLAR KURULU KARARI 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

Maktu
Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2429

0,3246

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2429

0,3246

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2429

0,3246

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,2429

0,3246

2403.10.10.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

2403.10.90.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2429

0,3246

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz