KANUNA AYKIRI YÖNETİM PLANI NASIL İPTAL EDİLİR ?

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Tedbir Talebi Mevcuttur.

DAVACI :

DAVALILAR :

KONU : Yönetim Planı’nda değişiklik yapılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1 – Müvekkilim davalılarla, … adresinde bulunan, tapuda … ada ve … parselde kayıtlı

taşınmazın paydaşı konumundadır.

2 – Yönetim Planı’nın Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı şekilde düzenlenen 21. maddesi

hükmünün kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmesi Kat Malikleri Kurulu toplantısında müvekkilim tarafından önerilmesine rağmen bu öneri dikkate alınmamıştır.

3 – Yönetim Planı’nın 21. maddesinin yasa hükmü doğrultusunda düzenlenmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :634 S.K. m. 33, …, … ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu Kaydı, yönetim planı ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle 634 sayılı kanuna

aykırı olarak düzenlenen hükmün kanuna uygun hale getirilmesi ve gereğinin yapılması

için davalılara uyarıda bulunulmasına, ayrıca yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz..…/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir