Teknoparktaki İşlemler Nasıl Muhasebeleştirilir?

Teknoparktaki İşlemler Nasıl Muhasebeleştirilir?

Teknopark Yönetmeliğinin 14. maddesine göre, bölgede faaliyette bulunan işletmeler projelerini yönetici şirkete onaylatmak ve bu projeler çerçevesinde faaliyette bulunmak zorundadırlar. Bu nedenle, 5746 sayılı Kanunda yer alan projeye bağlı çalışma esası teknoparklardaki firmalar açısından da geçerlidir.

İşletmeler teknoparklarda temel olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirler;

– Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesine bağlı olarak yapılan giderler
– İstisna kapsamında olan veya olmayan satışlar
– Çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan hibeler
– Seri üretim faaliyetleri


Ekran Resmi 2017-06-16 14.34.28

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz