Hizmet ve Dayanışma kooperatifi nasıl kurulur ?

TANIMLAR:
Madde 2- Bu anasözleşmede geçen;
1- İşletme Ortaklığı: Kooperatifin genel hizmet ortağı olarak katıldığı ve kendilerine ait özel
sözleşmeleriyle bir sorumlunun yetkisinde yönetilen gayesi ekonomik kazanç olan ortaklığı,
2- Kooperatif Genel Hizmet Payı: Kooperatifin hizmet ortağı olarak katıldığı işletme
ortaklıklarından sözleşmeye dayanarak verilen hizmet karşılığında almış olduğu payı,
3- Dayanışma Hesabı: Ortakların 1 er Cumhuriyet altını katılımı ile oluşturulan kooperatifin bunlarla
yapı ortaklıklarına katılarak elde ettiği kiraları kendisinin öz sermayesine kattığı ve ortakların, kar
veya zarara iştirak etmediği hesabı,
4- Temsilciler: Ortakları kooperatif ve işletme ortaklıkları nezdinde, işletme ortakları ile kooperatifi
kendi ortakları nezdinde kademeli olarak ilk, orta ve baş temsilcilik seviyesinde temsil edenleri,
ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir