634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Denetim Raporu-EVREN ÖZMEN

SİTE/APARTMAN YÖNETİMİ

DENETİM RAPORU

Raporun düzenlenmesine esas hukuki dayanak       : 634 Sayılı kat mülkiyeti kanununun 41.maddesi ile 634 Sayılı Kat mülkiyeti kanununun 12/b maddesine istinaden tapuya tescil edilen yönetim planının denetim kurulunun görev ve sorumlulukları başlıklı maddesidir.

Denetimin konusu                                            : ………..yönetim kurulunun ………dönemi içinde gerçekleştirdiği tüm mali ve hukuki işlemlerin 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planı çerçevesinde gerçekleşip, gerçekleşmediğinin tespiti

 

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:

Sitenin unvanı                :

Vergi Numarası               :

Sigorta Sicil Numarası       :

Adresi                           :

İletişim Bilgileri               :

Telefon :

E-posta adresi    :

İnternet Sitesi Adresi       :

 

A- SİTE YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSMİ GÖREV DÖNEMİ YILLIK TOPLAM ÖDENEN HUZUR HAKKI
     

 

B- SİTEDE ÇALIŞAN PERSONEL VE DANIŞMANLARIN BİLGİLERİ

 

a)- Personel Bilgileri

 

PERSONELİN İSMİ DEPARTMANI YILLIK TOPLAM ÖDENEN ÜCRET
     

 

 

 

b)- Danışman Bilgileri:

 

 

DANIŞMAN YILLIK TOPLAM ÖDENEN ÜCRET
MALİ MÜŞAVİR  
AVUKAT  
TEKNİK DANIŞMAN  

 

 

c)- Personel Sayısı                       :

 

  1. d) Alt Taşeron vardır/ Yoktur

 

USUL İNCELEMELERİ:

  1. a) Sitenin Belge Ve Kayıt Düzenine İlişkin Bilgiler

1- Yasal Defterler

                  Sitenin , …… yılında kullandığı yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Açılış Defter Tasdik Bilgileri :

DEFTERİ NEVİ TASDİK MAKAMI TARİH NO YILI
YEVMIYE        
DEFTER-I KEBIR        
ENVANTER        
DAMGA VERGİSİ        
KARAR DEFTERİ        
İŞLETME DEFTERİ        
DİĞER DEFTERLER        

Kapanış Defter Tasdik Bilgileri :

DEFTERİ NEVİ TASDİK MAKAMI TARİH NO
YEVMIYE      
KARAR DEFTERİ      

2-Yasal Belgeler

Mükellef kurumun yasal kayıtlarına esas teşkil eden belgelerin usulüne uygun olmadığına veya gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin bir hususla karşılaşılmıştır/karşılaşılmamıştır

3-Kayıt Nizamı

Mükellef kurum kayıtları VUK’ un kayıt nizamına ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğlerine, Genel Muhasebe kurallarına uygundur/değildir

4-Denetime konu olan başlıca evraklar                     :

1-

 

5-Mali Bilgiler

A-)SİTENİN MEVCUTLARI

HESAP TUTAR
KASA  
BANKA  
POS  
ÇEK  
SENET  
DİĞER  

 

 

 

 

C-) SİTENİN BORÇLARI

Firma İsmi Tutar
   
   
   
   

Sitenin vadesi geçmiş borcu bulunmaktadır/bulunmamaktadır.

ALACAĞIN KONUSU TUTARI
   
   
   
   

 

Rapor Tarihi itibari ile kat maliklerinden toplam alacak … TL dir.

Bir aydan uzun süre borcu olan maliklerin toplam borcu:………..

 

E-) SİTENİN GİDERLERİ

 

GİDER İSMİ TUTARI
   
   
   
   

 

GELİR İSMİ TUTARI
   
   
   
   

 

 

6-TESPİTLER

A-) Siteye genel hizmetleri için hizmet alınan taşeronların vergi ve sgk borcu yoktur/vardır

B-) Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır/yaşanmıştır

C-) Site çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır/yatırılmamaktadır

D-) Site Genel Giderlerinin usulüne uygun, Sitenin faaliyetleri ile uyumludur/uyumlu değildir

E-) Yapılan harcamalara yönelik olarak fatura, fiş ve gider pusulalarının ayrı bir klasör içinde muhasebe tekniği içinde dosyalanmıştır/dosyalanmamıştır.

F-) Alınan mal ve hizmetler ile ilgili tekliflerin toplanmıştır/toplanmamıştır.

G-) Aidat ödemeyenler hakkında yönetimce hukuki işlemlere başlanmıştır/başlanmamıştır

H-) DİĞER TESPİTLER

 

 

NETİCE VE KANAAT

 

Sitenin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat olumlu/olumsuz …………………………………………………………………………………………………………….

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

İSİMLER.. ( METİN KUTUSU)

 

 

Hazırlanan bu raporun 634 Sayılı kat Mülkiyeti kanununun 41.maddesi gereği denetim kurulu defterine işlenmesine, ayrıca bir örneğinin yönetim kuruluna tebliğ edilmesine karar alınmıştır.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir