KOOPERATİFLER NEREYE ŞİKAYET EDİLİR ? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

İncelenemeyecek Dilekçeler ve Şikiyet Konuları Madde 2- (I) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen veya yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikamet adresi bulunmayan (BİMER’e yapılan başvurular hariç) şikiyet dilekçeleri ve dilekçelerde yer alan konular hakkmda 3071 saylı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun “İncelenemeyecek dilekçeler” başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gözetilerek inceleme yapılmaz. Ancak, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikamet adresi bulunmamakla birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek işlem yapılabilir. Cumhuriyet Savcılığına veya Mahkemeye intikal eden hususlara ilişkin yazılı bilgi bu birimlerinya^ işleri müdiirlüğünden temin edilerek rapora ek yapılır.

4 thoughts on “KOOPERATİFLER NEREYE ŞİKAYET EDİLİR ? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

  1. 10 yıldır aynı yönetimin bulunduğu Kalkınma kop. de yolsuzluk yapılıyor denetci yim nereden başlamalıyıM süt satışı Yem satışı konu Teşekkür

  2. Ahmet aysel be n kooperatif üyesiyim süt veriyorum yaklaşık üyelerin 90 günlük alacağı var bu parayı demiyorlar süt verdiklerini yere sorduğumuz zaman bizim koopekooperatif in alaca yoktur diyorlar bizim başkan da vermediler diyor biz ne yapmaliyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir