kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlandı-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Konu: Alım satımlarda Tapu Harcı oranı ile bazı sözleşmelerin damga vergisi oranının sıfırlanması hakkında

ekran-resmi-2016-11-29-21-09-27

30.09.2017 Tarihine kadar konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil alım satım tapu harcı Binde 20 den Binde 15 e düşürülmüştür.

Eski Oran Yeni Oran
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20) 30.09.2017 Tarihine kadar Sadece Konut ve İşyerlerinde (Kat irtifakı Tesis edilmiş olanlar dahil) (Binde 15)

Ayrıca aşağıda sayılan sözleşmelerin damga vergisi oranları sıfırlanmıştır.

Eski Oran Yeni Oran
14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48) 0,00
15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 9,48) 0,00
16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48) 0,00

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir