Organize sanayi bölgelerindeki işyerlerini denetleme yetkisi Belediyede mi yoksa osblerde midir ?-

  • Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek görevi 13.07.2005 tarihine kadar Belediyelerin görev ve yetkisinde iken bu tarihte yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/ h maddesinde ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle Belediyeler OSB’lerde GSM’lere ruhsat verme ve denetim yetkilerini kaybetmiş, yeni düzenlemeyle yetki ve görev OSB tüzel kişiliğine verilmiştir.
  • ekran-resmi-2016-10-22-19-29-31

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir