KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN ARTIK NOTERE GİTMEYE GEREK YOK-ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar ülkemizde yaklaşık olarak 245 bin ticaret kooperatifi kurulmuştur. Mülga 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun da anonim, limited, kolektif ve komandit kooperatiflerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların sadece noterce onaylanmasını şart koşmasından dolayı, bu kooperatiflerin kuruluş sözleşmeleri noterler huzurunda imzalanmıştır.

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49

Ancak, 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile TTK’nın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve bu değişiklikler sonucunda kooperatiflerin kuruluş sözleşmelerinin noter yanında ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmak suretiyle de onaylanmasına imkan tanınmıştır. Dolayısıyla, kooperatiflerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların onaylanması artık noterler yanında ticaret sicili müdürlüklerinde de yapılabilecektir. Kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 6 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatif Kuruluş Sözleşmesi’nin Ticaret Sicili Müdürlükleri’nde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu usul ve esaslardan bazılarını açıklamakta fayda vardır. Öncelikle, kooperatif sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde hazırlanmasının sözkonusu olmadığını belirtelim. Bu nedenle, ticaret sicili müdürlüğüne gitmeden önce, kooperatifin kuruluş sözleşmesinin MERSİS’te hazırlanması gerekir. Kooperatif sözleşmesi MERSİS’te hazırlandıktan sonra, kurucular, kooperatif sözleşmesini imzalamak üzere, kooperatifin kurulacağı yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde hazır bulunacaktır. Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan kooperatiflerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Ancak, kooperatifin kurucuları veya temsilcileri tarafından sözleşmenin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması, kooperatifin kuruluşunun da tescili anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle, ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda sözleşmenin imzalanıp onaylanmasından sonra, gerekli belgelerle birlikte kooperatifin tescili için yasal süreler içerisinde ayrıca müracaat edilmesi gerekir. Bu müracaat aynı gün olacağı gibi yasal süreleri aşmamak kaydıyla sonraki bir günde de yapılabilir.

Doğal olarak ticaret sicili müdürlükleri bu imza onama işleminden bir ücret talep edecektir. Ancak, Tebliğ, sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi ve sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedelini asgari ücretin yüzde onu ile sınırlandırmıştır. Ayrıca, sayılan işlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir