Kooperatif aktifinde kayıtlı olan arsanın, kısmen kat karşılığı, kısmen hâsılat paylaşımlı olarak gerçekleşen teslimlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? EVREN ÖZMEN

Kooperatif aktifinde kayıtlı olan arsanın, kısmen kat karşılığı, kısmen hâsılat paylaşımlı olarak gerçekleşen teslimlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır?

 

(16.08.2013 tarih ve 128 sayılı özelge)

 

Şirket tarafından müteahhide verilecek arsanın üzerine yapılan dairelerin inşası tamamen bitirilmediği müddetçe, müteahhit açısından inşaat maliyeti oluşmayacağından, inşaatın devamı sırasında yapılan satışlar karşılığında alınan tutarların müteahhit tarafından avans olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak, şirkete kalacak olan daireler ile satış hâsılatından pay alınacak dairelerin şirkete olan maliyeti aktifte kayıtlı bulunan arsanın değeri olduğundan bu değerin şirkete kalacak ve hâsılatından pay alınacak daire sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan tutarın maliyet olarak; söz konusu dairelerin her birinin satıldığı tarih itibariyle de satış hâsılatından elde edilen payın gelir olarak dikkate alınmak suretiyle oluşan kâr veya zararın kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir