Asgari ücret teşviği

687 sayılı KHK kapsamında İstihdam için sağlanan Teşvikler

İŞKUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 01/02/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar Özel Sektör Kuruluşlarınca İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen her bir yeni personelin işverene maliyeti içerisinde net ücret dışında kalan tüm giderleri üstlenecektir. İşverenin bir yıl süreyle ilave istihdam ettiği her bir işçi için sadece net ücret ödeyecektir.Destekleme Asgari Ücrete tekabül eden SGK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi üzerinden sağlanacaktır.

 

Mevzuat ve Kaynaklar

* 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (3. Madde): http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-8.htm

* 4447 sayılı İşsizilik Sigortası Kanunu (Geçici 17. Madde ve Geçici 18. Madde): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf

 

Teşvik unsurları

Teşvik unsuru

Uygulama

Teşvikin mali karşılığı

SGK Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği

Teşvik uygulanacak süre içinde, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

Azami 666,6 TL

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Asgari ücret üzerindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düştükten sonra kalan gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşürülecektir.

93,32 TL/aylık maaş

Damga Vergisi İndirimi

Destek kapsamında, işe alınan çalışanlara yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

13,49 TL/aylık maaş

Toplam

Azami 773,41 TL/aylık maaş

 

Şartlar

* İstihdamın 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş olmalıdır.

* İstihdam edilen kişinin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından temin edilmiş olması gerekmektedir.

* İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin kayıtlı sigortalılar dışında olması (asgari 3 aydır işsiz olması) gerekmektedir.

* İşletmenin 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir. İşletmenin istihdam sayısında 2016 Aralık ayına göre düşme olmuş olması veya artış olmaması halinde teşvikten yararlanamaz.

* İşverenin hizmet beyannamelerini verme ve prim ödeme yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yapıyor olması gerekmektedir.

* İşletmede kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir