KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ KDV İADESİ ALABİLİR Mİ ?-

03.07.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenleme ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (k) bendinde yer alan “ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri” ibaresinin madde metninden çıkarılmış olup, bu duruma göre,  03.07.2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri KDV’ye tabi olacaktır. Bu nedenle, konut yapı kooperatifleri, yüklenmiş oldukları KDV’leri indirim konusu yapabilecek ve indirimli orana tabi teslimleri(net alanı 150 m2’den küçük konutlar) ilgili olup, indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmını nakden ya da mahsuben iade alabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir