TAKSİ FİŞLERİNDE KDV 2017 -EVREN ÖZMEN

[mailchimp_subscriber_popup baseUrl=’mc.us10.list-manage.com’ uuid=’69c6d526b898edca6d59fe356′ lid=’bc8d847c5e’ usePlainJson=’true’ isDebug=’false’]

Taksi Fişlerinde Kdv

ekran-resmi-2016-11-29-21-47-12

FATURADA KDV DAHİL YAZIYORSA İNDİREBİLİRSİNİZ YOKSA İNDİREMEZSİNİZ.

https://medium.com/t%C3%BCrkiye/%C5%9Firketlerde-ayl%C4%B1k-muhasebe-i%C5%9Flemleri-nelerdir-evren-%C3%B6zmen-557bedc07454

Mali Müşavir Hizmet Teklif Talep Formu

Error: Contact form not found.

88 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalarda;

‘’Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, mükellefiyetleri de terkin edilecektir.

Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri de bu hüküm kapsamında değerlendirilecektir. Ancak ortaklarından en az birisi Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergilendirilen adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri istisna kapsamına girmemektedir. Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yaptıkları teslim ve hizmetlerde işlem bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerde katma değer vergisi gösterilmeyecek veya “KDV dahildir” mealinde bir şerhe yer verilmeyecektir.

Ancak, bu mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin özel gider indirimi ve vergi iadesinde geçerli belge olarak kullanımına devam edilecektir. Kayıtları meslek odaları bünyesinde oluşturulan bürolarda tutulan basit usule tabi mükelleflerin bürolara belge tesliminde eski uygulama geçerli olacaktır. Diğer taraftan, basit usule tabi mükelleflerin ellerinde bulunan belgelerde yer alan katma değer vergisi sütunu, mükellefler tarafından üzeri çizilerek söz konusu belgelerin kullanılmasına devam edilecektir.’’ denilmiştir. Günümüzde taksi işletmelerinin bir çoğu basit usul mükellefiyet kaydına tabi olduğundan dolayı federasyonlar tarafından hazırlanarak taksi işletmeleri tarafından düzenlenerek müşterilere verilen PSF için KDV ayrımı yapılmadan tamamı gider kabul edilecektir.

Ancak basit usule tabi olmayan ve verdikleri PSF’ lerde KDV dahildir ibaresi bulunan ve federasyona ait olmayan fişlerden iç yüzde yöntemi ile KDV ayrımı yapılabilir

2017 Yılı Noter ücretleri ile ilgili yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz

2018 YILI NOTER DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ 2018- DEFTER TASDİK ÜCRETİ 2018-RESMİ DEFTER ÜCRETLERİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

2 thoughts on “TAKSİ FİŞLERİNDE KDV 2017 -EVREN ÖZMEN

  1. Şahıs şirketiyim. Taksilerden fiş alıyorum ancak bugün muhasebemin söylemesiyle, o fişlerin gider kabul edilmediğini öğrendim. Bu doğru mudur? Ya da nasıl bir fiş almam gerekir ki gider olarak yazdırabileyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir