KOOPERATİFLERDE BÖLÜNME DURUMUNDA TAPU HARCI-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Harçlar Kanununun 57.maddesinde Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.
59.maddesinde ise tapu harcından müstesna tutulan işlemler sayılmış olup son paragrafında özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.
Yine aynı kanunun 123.maddesinde Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle,istisna edilen işlemlerden harç alınmaz hükümlerine yer verilmiştir.
Bu hükümlerin dışındaki işlemlerde;   Satış işlemlerinde: 492 sayılı harçlar kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde
20 (%o  20) oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca Döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre döner sermaye ücreti alınır.ekran-resmi-2016-10-22-19-29-31

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir