Kurumlar vergisi açık olmayan kooperatiflere kesilen ba bs cezaları için vergi mahkemesi dilekçesi

 

Ekran Resmi 2016-05-24 22.50.14

 

 

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

   DAVACI                                                      :                          

      

   ADRESİ                                                      :                                                                                                                           

 

   VERGİ KİMLİK NO                                  :  

                          

   DAVALI                                                      : …………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  

  

 

VERGİ / CEZA             (TARİHİ               :

İHBARNAMESİNİN   (NUMARASI         :

                                       (TEBLİĞ TARİHİ :

 

 

                                         (NEVİ                  :  

VERGİNİN,                   (DÖNEMİ           :                        

                                         (MİKTARI         :

 

 

 

                                         (NEVİ                   : VERGİ ZİYAI CEZASI  

CEZANIN,                     (DÖNEMİ           :              

                                         (MİKTARI           :                              

 

 

ÖZEL USULSÜZLÜK (DÖNEMİ             :            

CEZASININ,                 (DAYANAĞI         : VUK Md.353/1

                                         (MİKTARI           :

 

I-DAVA KONUSU                : ……….Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmeni ………… tarafından düzenlenen ……….. Tarih ve……….Sayılı   Vergi İnceleme Raporunu esas alarak ; Adıma Yukarıda belirtilen miktarlarda ……..Vergisi re’sen salmış, salınan vergilere   Vergi ziyaı cezası ve Özel Usulsüzlük cezası kesmiştir. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep etmekteyim.

 

 

 

 

 

 

 

II-DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ               :

 

1-

2-

3

           

 

 

lll – SONUÇ VE İSTEM :

 

            Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

-Davanın kabulüne,

       -Salınan vergi ile kesilen cezaların kaldırılmasına,

       -Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının kaldırılmasına,

       -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini, Saygılarımızla Arz ederim.

 

 

Davacı

 

 

 

*Ekler ( Suret ) :

-Vergi / Ceza İhbarnameleri,

-Rapor ve ekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir