2015 yılında 171.000 TL ye kadar kar dağıtımına ortak açısından vergi yok

Başlangıç Bitiş Oran Vergi
12.600,00 15% 1.890,00
12.600,00 30.000,00 20% 3.480,00
30.000,00 69.000,00 27% 10.530,00
69.000,00 90.000,00 35% 7.350,00
23.250,00

 

Şirketin Kar Dağıtımı Vergi Beyanı 2.015
Dağıtılan Kar 171.000,00
Temettü Stopaj Oranı 0,15
Temettü Stopajı 25.650,00
Şirketin Ortağının Temettü Vergi Beyanı (2015)
Kar Payı Tutarı 171.000,00
Kar Payı İstisna Oranı 0,50
Kar Payı İstisna Tutarı 85.500,00
Kar Payı Vergi Matrahı 85.500,00
Temettü Stopajı Başlangıç Bitiş Oran Vergi
12.000,00 15% 1.800,00
1.800,00 12.600,00 29.000,00 20% 3.280,00
30.000,00 66.000,00 27% 9.720,00
3.280,00 69.000,00 100.000,00 35% 10.850,00
25.650,00
9.720,00 58000
10.850,00
25.650,00 111600
Mahsup Edilecek Vergi 25.650,00
Ödenecek Vergi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir