ARSA SAHİBİ OLMAYAN MÜTEAHHİTTEN DAİRE ALMAK

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sattığı Pay Yönünden )
YÜKLENİCİNİN MÜLKİYET ALACAĞINI TEMLİK ETMESİ ( Kat Karşılığıİnşaat Sözleşmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )

1. Geçerli bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye ait olacağı kararlaştırılan bir bağımsız bölümün, yüklenici tarafından adi yazılı bir sözleşmeyle üçüncü bir kişiye satılması(Yargıtayın kökleşmiş uygulamasına göre), tapulu taşınmaza ilişkin bir satış sözleşmesi değil; alacağın temliki hükümlerine tabi bir işlemdir.

Eş söyleyişle,
böyle durumlarda, yüklenici kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca kendisine düşen bir bağımsız bölümü üçüncü kişiye satmış değil;
kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde o bağımsız bölüm yönünden arsa sahibine karşı sahip olduğu alacağını, daha açık bir ifadeyle o sözleşmeden doğan kişisel hakkını (o bağımsız bölümün mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteme hakkını) üçüncü kişiye temlik etmiş sayılır.

Ancak,
Alacağın temliki şeklinde gerçekleşen böyle bir sözleşmeye dayalı olarak temlik alanın talepte bulunabilmesi için, öncelikle yüklenici tarafından kendisine temlik edilen hakkın arsa sahibi nezdinde gerçekleşmesi; eş söyleyişle, yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsa sahibine karşı üstlendiği edimi yerine getirmesi; inşaatı bitirmesi veya eksik kalan kısmın paraya dönüştürülerek tamamlanacak kadar cüzi bir boyutta olması gerekir. Aksi takdirde, temlik alan, temlik sözleşmesine dayalı olarak, o sözleşmenin tarafı durumunda bulunmayan arsa sahibinden herhangi bir talepte bulunamaz; sadece ve ancak, kendi akidi durumundaki yükleniciden tazminat isteyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir