Adım Adım Kurumlar vergisi hesaplanması

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI :

  1. Kurum Kazancı
– Ticari Bilanço kârı / zararı
  1. İlaveler (+)
–   Kanunen kabul edilmeyen giderler
–   Önceki yıl ayrılan finansman fonu
  1. İlaveler Sonrası Kâr/Zarar (1+2)
  2. Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler
–         İştirak kazançları
–         Yatırım fonları ve ortaklıkları portföy işletmeciliği kazancı
–         Rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi kazancı
–         Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar
–         Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon merkezi kazançları
–         İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar
–         Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
–         OHAL ve kalkınmada öncelikli yörelerde elde edilen kazançlar
–         Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
–         Ar-ge indirimi
–         Diğer indirimler (Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar ve Türk Uluslararası     Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi veya devrinden sağlanan kazançlar)
   5.    İstisnalar Sonrası Kâr/Zarar (3-4)
  1. Geçmiş Yıl Mali Zararları (İstisnalar sonrası kârdan büyük olamaz)
  2. Zarar Mahsubu Sonrası Kâr/Zarar (5-6). (Bu tutar pozitif çıkarsa yatırım indirimi uygulanır. Uygulanacak yatırım indirimi bu tutarı aşamaz.)
  3. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (-)
–         Risturnlar
–         Bağış ve yardımlar
–         Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar
–         Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
–         Sponsorluk harcamaları
–         Yatırım indirimi
–         Diğer indirimler ( temettü ikramiyeleri)
9. Kurumlar Vergisi Matrahı (7-8)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir