6736 Dilekçe

 
………………. KURUMUNA[1]
              ………………………………        
 
         Kurumunuzun verdiği ve dava konusu yaptığım aşağıda belirtilen idari para cezaları için 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmayı talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıdaki şekilde ödemek istiyorum.
                           
    Peşin (Yazıyla:…………….……..)[2]   12 eşit taksitte (Yazıyla:………..)
    6 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)[3]       18 eşit taksitte (Yazıyla:………..)
    9 eşit taksitte (Yazıyla:…………..)          
               
Yapılandırılmasını talep ettiğim borçlarıma ilişkin ihtilafta, tarafıma tebliğ edilmiş en son karar ekte yer almaktadır.[4]
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

Yapılandırılan idari para cezalarıyla ilgili olarak; 5326 sayılı Kanun uyarınca indirim talep etmeyeceğimi, dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını ve dilekçemin birer örneğinin ilgili mahkeme ile vergi dairesine gönderilmesini arz ederim.

 

                      …/…/2016
                      Adı ve Soyadı[5] / Unvanı
                      İmza / Kaşe

 

 

BORÇLUNUN KİMLİK BİLGİLERİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI[6]  
ADI VE SOYADI / UNVANI  
İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres  
Telefon Cep 0 (          )
İş 0 (         )
Ev 0 (         )
E-posta   @  
ARAÇ PLAKA NO [7] 1 2 3

 

BORÇLAR[8]

  Türü Dönemi Tutarı[9] Yargı Mercii Davanın Esas Numarası
1          
2          
3          
4          
5          

EKLER: ….. Adet LİSTE I

               ….. Adet Mahkeme Kararı

[1] İdari para cezasını veren kuruma üç örnek dilekçe verilecektir.

[2] Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile “peşin” ibaresi yazılacaktır.

[3] Hesaplanacak alacak tutarının 2’şer aylık dönemler şeklinde taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında bu seçeneklerden biri tercih edilecek ve tercih edilen taksit sayısı el yazısı ile yazılacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

[4] İhtilafa ilişkin verilmiş herhangi bir karar bulunması halinde eklenecektir.

[5] Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapılacaktır. Başvuru sırasında kanuni temsilci sıfatını gösterir belge eklenecektir.

[6] T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

[7] Yapılandırmaya konu borcun ilişkili olduğu araç sayısının 3’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır.

[8] Yapılandırmaya konu idari para cezalarının veya ihtilafların 5’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır.

[9] Borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir