E-defter süresinde göndermeme cezası

ekran-resmi-2016-09-29-21-26-07

E-defter, E-Fatura, E-Arşiv kapsamında sorularınız için info@ozmconsultancy.com

E-DEFTERLERİ ZAMANINDA BAŞKANLIK SİSTEMİNE YÜKLEMEYENLER VUK 355. MADDESİNE GÖRE ÖUC UYGULANACAK ( TASLAK) 

Özet:  

Elektronik defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, bu Tebliğin 3.3.3. bölümünde belirtilen sürelerde elektronik defterlerini oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya

oluşturulan elektronik defter dosyalarına ait berat dosyalarının Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık sistemlerine yüklememesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter

Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin “3.2.Yazılımların Uyumluluk Onayı” bölümüne aşağıdaki 3.2.4.

numaralı paragraf eklenmiştir.

“3.2.4. Başkanlık tarafından uyumluluk onayı verilen yazılımlarda, yazılım üreticileri veya

yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler tarafından gerçekleştirilecek güncellemelerin de

Başkanlık tarafından teste tabi tutulması gerekmektedir. Başkanlık tarafından yapılan testleri

başarılı şekilde tamamlayan güncel yazılımlar www.edefter.gov.tr internet adresinde ilan

edilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “3.3. Elektronik Defter Oluşturma” başlıklı bölümünde yer alan

3.3.1. ve 3.3.2. numaralı paragrafları aşağıdaki şekild

“6.7. Elektronik defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, bu Tebliğin 3.3.3. bölümünde belirtilen sürelerde elektronik defterlerini oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya

oluşturulan elektronik defter dosyalarına ait berat dosyalarının Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık sistemlerine yüklememesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır. “

VUK
Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları
Madde 352

4. (3505 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);

460 Seri no lu VUK GT

1.Derece usulsüzlükler (Sermaye şirketleri için) 126,00 TL

Daha detaylı bilgi için www.teknokentmuhasebesi.com

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j1Pr4T2TDyo&w=560&h=315]

 

 

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir