Sigorta Kooperatiflerinin Ortak Sayısı 1 Milyonu Geçti

Bakan Tüfenkci: “Sigorta Kooperatiflerinin Ortak Sayısı 1 Milyonu Geçti”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda karşılıklı sigorta şirketlerinin yalnızca kooperatif şeklinde kurulacağının hüküm altına alınmasıyla oluşan sigorta kooperatiflerinin ortak sayısının 2012 yılından bu yana 1 milyonu geçtiğini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda karşılıklı sigortaşirketlerinin yalnızca kooperatif şeklinde kurulacağının hüküm altına alınmasıyla oluşansigorta kooperatiflerinin ortak sayısının 2012 yılından bu yana 1 milyonu geçtiğini belirtti.

Sigorta kooperatiflerinin kuruluş, işleyiş ve denetimlerinin Gümrük ve Ticaret BakanlığıKooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Bakan Tüfenkci, sigortakooperatifçiliğinin aynı veya benzer risklere sahip bireylerin veya kurumların bir araya gelerek kooperatifçilik kurallarına göre kooperatif kurması olarak tanımlandığını kaydetti. Tüfenkci, sigorta kooperatiflerinin kuruluş ve işleyişine değinerek, “Kooperatif ortaklarının eşit miktarda ödedikleri ortaklık payı ile bir sermaye oluşturuluyor. Ardından sigortacılık kurallarına göre poliçe düzenleme süreçleri belirlenerek, ortaklar risklerine göre belirlenen primlerini ödüyorlar” açıklamasında bulundu.

SİGORTA KOOPERATİFLERİYLE SİGORTALILAR ŞİRKETE ORTAK OLUYOR

Sigorta kooperatifçiliğinde sigortalıların doğrudan doğruya şirkete ortak olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, böylece ortakların kooperatifin kar dağıtımından prim alabildiğini söyledi. Ortakların hasarı olduğunda evrensel sigortacılık kurallarına göre tazminat ödendiğini belirten Tüfenkci, “Yıl sonunda toplanan ortaklık payları ve primlerden elde edilen gelir, ödenen hasar ve yapılan masraflar düşüldükten sonra ya kooperatif sermayesine katılıyor ya da eşit olarak ortaklara dağıtılıyor. Bu modelde biriken meblağ fon, faiz, repo, hisse senedi ve devlet tahvili gibi araçlarla değerlendirilebiliyor” şeklinde konuştu.

SİGORTA KOOPERATİFLERİ YERLİ SERMAYE İLE KURULUYOR

Bakan Tüfenkci, Türkiye‘de mevcut 36 hayat dışı sigorta şirketinden 26’sının, toplam 24 hayat ve emeklilik şirketinden ise 18’inin doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası sermayeye sahip bulunduğunu, bu şirketlerin 39’sında uluslararası sermayenin payının yüzde 50 ve üzerinde olduğunu bildirdi. Türkiye‘de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin yüzde 73,3’ünün sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasının yabancı kaynaklı şirketlerden oluştuğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, “Sigorta kooperatiflerinin sermayeleri ve prim ödemeleri ise yerli kaynaklardan meydana geliyor. Ülkemizde halen iki sigorta kooperatifi faaliyet gösteriyor. Bu iki kooperatifin toplam ortak sayısı ise 1 milyonu geçmiş bulunuyor” diye konuştu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir