Üretim kooperatiflerinde risturn istisnası

vergisi mükellefi (C) kredi kooperatifinin 2007 dönemi faiz geliri 280.000 YTL, diğer gelirleri 45.000 YTL’dir. Kooperatifin, elde ettiği diğer kazançlar sabit kıymet satışından doğmuş olup başka gelir unsuru yoktur. Kooperatifin kullandırdığı kredilerin %90’ını ortakları kullanmıştır. Kooperatifin indirim konusu yapılacak 55.000 YTL tutarında geçmiş yıl zararı mevcuttur.ÇÖZÜM

Bu verilere gör kooperatifin kurumlar vergisi beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kooperatifin yararlanabileceği risturn istisnası tutarı:

280.000 x 0,90= 252.000 YTL’dir.

Kurumun toplam kazancı 280.000+45.000=325.000 YTL’dir. 

 

Kurumlar Vergisi
YTL
YTL
-Kurum Ticari Kazancı
 
    325.000
-KKEG
 
                 0
Kazanç ve İlaveler Toplamı
 
    325.000
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararı
 
       55.000
İndirime Esas Tutar
 
    270.000
İndirim ve İstisnalar
 
    252.000
-Risturnlar
252.000
 
Safi Kurum Kazancı (Matrah)
 
       18.000
Kurumlar Vergisi (%20)
 
         3.600
Kooperatifin vergi yükü cari döneme ilişkin kurumlar vergisinden oluşmakta olup (3.600/275.000=) % 1,1 oranındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir