KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN KOOPERATİFE ŞAHSİ MALINI SATMASI

Esas : 2009/14755Karar : 2012/377Tarih : 09.02.2012 KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞAHSİ MALINI SATMASI
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİNİN ZARARA SEBEBİYET VERMESİ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Kooperatif Yönetim Kurulu ve Denetçileri )

Sanıkların kooperatif para ve mallarını zimmetlerine geçirme kastı ile hareket ettikleri hususunda yeterli kanıt bulunmasa da, eylemleri 163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 66 ve 67. maddelerine muhalefet ve görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturur.mfk

 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanıkların kooperatif para ve mallarını zimmetlerine geçirme kastı ile hareket ettikleri hususunda yeterli kanıt bulunmadığına ilişkin saptamada bir isabetsizlik yok ise de;
bilirkişi raporlarında da açıklandığı gibi; yönetim kurulu üyesi olan sanıklar Y. K., M. K., S. K., N.Y. ve M. G.`ın aşırı iskontolu mal satışı yaparak kooperatifin zarar etmesine sebebiyet vermeleri,
kooperatifin gelir ve giderleri ile alınan kredilerine dair kayıtları düzenli tutmamaları, yönetim giderleri maliyetini aşırı oranda artırmaları, imalat defterine madde girişlerini kaydetmemeleri, yönetim kurulunca alınan kararları defterlere işlememeleri, fatura alınması zorunlu hizmet ve alımlarda fatura almamaları ve ambar stok fişlerini stok sorumlusuna imzalatmamaları eylemlerinin görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı,
sanık N.Y.`ın ayrıca kooperatif yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen kooperatife mal satması ve mal alması eylemlerinde 1163 sayılı Yasanın 59/6. maddesine muhalefet niteliğinde olacağı ve
denetleme kurulu üyeleri olan sanıklar O. C., H. Ç. ve S. B.`ın ise denetleme görevlerini yerine getirmeyerek sanıkların belirtilen eylemleri gerçekleştirmelerine sebebiyet verdikleri ve
sözkonusu fiillerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 66 ve 67. maddelerine muhalefet niteliğinde olduğu gözetilerek atılı suçlardan sanıkların cezalandırılmaları yerine, yazılı gerekçelerle beraetlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Yasanan 8/1. maddesi gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir