Kooperatiflerde Olağan üstü Genel Kurullar tescile tabi midir ? EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

Ekran Resmi 2016-04-10 22.57.13

info@ozmconsultancy.com

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:

Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurul toplantı tutanağının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir