1) Ortakların sanat ve meslekleri için ihtiyaç duydukları her türlü ham maddeleri temin eder.

1) Ortakların sanat ve meslekleri için ihtiyaç duydukları her türlü ham maddeleri temin eder.

) Ortakları tarafından imal edilen ürünlerin en uygun şartlarla sürüm ve satışı için gerekli tedbirleri alır ve piyasada düzenleyici görev yapar.

3) Ortakların imal ettiği ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi, standardizasyonun sağlanması, hazırlık, ambalaj ve sevk usullerinin düzenlenmesi ve giderlerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapar.

4) Kooperatifin çalışma konusuna dahil sanat ile ilgili gelişme ve ilerlemeleri izleyerek ortaklarının bunlardan yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alır, gereken makine ve malzemeleri temin eder.

5)Kooperatifin amaç ve konusunun gerektirdiği işletmeler, imalathaneler veya yardımcı atölyeler açar.

6) Ortaklarının teslim ettikleri ürün oranında avans verir.

7)Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir