Organize Sanayi Bölgelerine sağlanan vergi muafiyetleri-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

OSB’LERE TANINAN VERGİ MUAFİYETLERİ

Ekran Resmi 2016-05-19 18.48.46

VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELER AÇIKLAMA

Emlak Vergisi

 

Muaf

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)

Muaf

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası
 

Atıksu Bedeli

Muaf

(Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler)

Muaf

(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler)

 

Muaf değil

(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler)

4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Muaf

(OSB’nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için)

Muaf Değil 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 

KDV

Muaf

(Arsa ve işyeri teslimleri )

(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV’ye tabi)

Muaf Değil

(Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV’den muaftır)

4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi
Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı Muaf

 

Muaf 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi

Kurumlar Vergisi
  Muaf

(OSB’nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir)

 

 

Muaf Değil

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi

Çevre Temizlik Vergisi
Muaf

(Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak   belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB’ler)

Muaf

(Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler)

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) 10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm
Tevhid ve İfraz İşlem Harcı
Muaf

 


Muaf
5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesine ilave (n) bendi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir