Derneklerin Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi- ÖZMEN MÜŞAVİRLİK

Derneklerin Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi

Ekran Resmi 2016-04-10 23.32.06

Dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde nakden veya hesaben ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulanlar arasında sayılmıştır. Bu madde hükmüne istinaden, derneklerin nakden veya hesaben yapacakları ödemeler üzerinden yapmış oldukları tevkifatları, muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir