Kooperatif Kuruluş İçin Gerekli Evraklar

Kooperatif Kuruluş İçin Gerekli Evraklar

Ekran Resmi 2016-03-27 20.54.19

1- Dilekçe

(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2- İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (4 adet)

3- Ana sözleşme özeti ( Noter onaylı) (3 adet)

4- Bakanlık izin yazısı

4- Kurucuların ve yönetim kurulu üyelerinin vukuatlı nüfus sureti ve ikametgah (2 adet)

5- Temsile yetkili kişilerin tescil talepnamesi (noterden düzenlenmiş) (2 adet)

6- Temsile yetkili kişiler haricindeki diğer ortaklara ait imza beyanı ( 2 adet)

7- Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

8- Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir