Kooperatiften kira tazminatı istenebilir mi ?-ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Ekran Resmi 2015-11-21 18.57.53
ÖZMEN MÜŞAVİRLİK


Mahkemece, bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sonunda,
  Dosya kapsamına göre;
Dava tarihi itibariyle davacının davalı kooperatife borcunun bulunması nedeniyle adına tescil isteyemeyeceği, ancak kendisine taşınmaz tahsis edilemediğinden bahisle tazminat talep edebileceği, hesaplanan tazminat miktarının 18.969,55 TL olduğu, davacının, dava konusu edilen taşınmazdan istifade edememesinin söz konusu olmadığından kira tazminatı talep edemeyeceği, ayrıca davacının manevi tazminat şartlarının da oluşmadığı gerekçesiyle, tapu iptali ve tescil ile kira tazminatı ve manevi tazminat taleplerinin reddine, konut yerine tazminat isteminin kabulü ile, 18.969,55 TL`nin davalı kooperatiften tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ile davalı kooperatif vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekili ile davalı kooperatif vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir