Uzlaşma talebi ne kadar süre içinde yapılmalı?

 

  • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

    Nezdinde inceleme  yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son  tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma  talebinde bulunabilirler.

    İnceleme elemanlarınca  yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ  tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde  bulunulabilirler. İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona  ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde  bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez.

    Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma

    Uzlaşma talebinin,  vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30  gün içinde yapılması gerekir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir