Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?

 

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

  • Vergi incelemeleri  sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi,resim ve  harçlar.

  • Yukarıda belirtilen  vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası,  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Tarhiyat öncesi uzlaşma  kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar şunlardır:

  • Kaçakçılık suç ve  cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi nedeniyle tarh edilecek  vergiler ile kesilecek cezalar.

  • Kaçakçılık suç ve  cezalarına iştirak nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh  edilecek vergi ile kesilecek cezalar.

  • Vergi incelemesine  yetkili olmayanlar tarafından yapılan tespitlere göre tarh edilecek vergiler ve  kesilecek cezalar.

  Tarhiyat  Sonrası Uzlaşma Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

  • Kaçakçılık dışındaki  fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda tarh edilen vergiler  ile kesilen vergi ziyaı cezaları.

  • Mükellefler  tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun  371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların  ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi  tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere  ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları. Tarhiyat Sonrası  Uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar ise şunlardır:

  • Kaçakçılık  suçlarından dolayı 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlar ve bunlara  ilişkin vergi ziyaı cezaları.

  • Usulsüzlük cezaları  (Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesi hükmüne göre kesilen usulsüzlük cezaları  dahil)

  • Özel usulsüzlük  cezaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir