Anonim şirketlerde genel kurul çağrısı nasıl yapılır ?

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır

Ekran Resmi 2016-01-23 08.13.25

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz