Kat karşılığı sözleşme harç matrahı 

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri uyarınca, Türkiye …………. Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü ile Yusuf ……….. arasında düzenlenecek olan ek gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin ihtiva ettiği 858.000,00 YTL üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun I/A-1 bölümü uyarınca binde 7,5 oranında damga vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin I/1’inci bendi uyarınca da binde 0,90 oranında harç alınması gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir